Create Content
De contactpersoon Wiki, open teelten:    De contactpersoon Wiki, melkvee & varkens
ContactpersoonCorné Kocks
 ContactpersoonLenny van Erp 
InstellingCAH Vilentum
 Instelling HAS Hogeschool
BezoekadresDe Drieslag 4
 Bezoekadres Onderwijsboulevard 221
Postcode/Plaats8251 JZ Dronten
 Postcode/plaats5223 DE, 's Hertogenbosch 
Telefoonnummer0622770458
 Telefoonnummer 0621600396
E-mail c.kocks@cahvilentum.nl
 E-maill.verp@has.nl 


Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Nederland licentie.       


Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2017), Precisielandbouw. Geraadpleegd op [datum] van [https://precisielandbouw.groenkennisnet.nl].

Logo Groen Kennisnet: