Algemeen

De BoniRob van Amazone figuur 1 is een universeel robotplatform waarmee diverse bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Met behulp van dit robotplatform kunnen allerlei teelthandelingen autonoom worden uitgevoerd. Het basis platform heeft een uniek koppelsysteem waarmee verschillende werktuigen en meetinstrumenten snel kunnen worden aangekoppeld. Door de ontwikkeling van dit koppelsysteem zijn universiteiten en onderzoeksinstellingen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van diverse werktuigen en meetinstrumenten. (Amazone, 2014)


Figuur 1: De Bonirob

Doel

Het doel van de ontwikkeling van Amazone is uiteindelijk het op de markt brengen van kleine autonome robotplatformen. Deze machines zouden breed ingezet kunnen worden in de landbouw. De focus wordt nu eerst gelegd op het ontwikkelen van een breed inzetbaar robotplatform. Daarbij is het gemakkelijk aankoppelen van meetinstrumenten en werktuigen erg belangrijk. Ook speelt het verlagen van de bodemdruk een belangrijke rol. Er wordt onder andere gefocust op het herkennen en bestrijden van onkruid en het meten van bodemgegevens. (Amazone, 2014)

Mogelijkheden

Met de autonome robotplatformen van Amazone zal het in de nabije toekomst mogelijk worden om met relatief kleine machines teeltmaatregelen uit te voeren in diverse teelten. Omdat het uiteindelijk een autonoom robotplatform gaat worden zullen de mogelijkheden voor de toekomst alleen maar groter worden. Autonome voertuigen kunnen 24 uur per dag rijden en dus teeltmaatregelen op precies het juiste moment uit gaan voeren. Hierdoor komen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog beter tot hun recht en zullen ook biologische telers nog beter in staat zijn om onkruid en plagen te bestrijden. (Rahe, 2014)

Werking

Het BoniRob robotplatform werkt met behulp van gps- en cameratechnieken figuur 2. Door het implementeren van diverse werktuigen en meetinstrumenten kan het platform autonoom werken. Doordat de machine autonoom zijn bewerkingen uit kan voeren, is het minder noodzakelijk om een machine te bouwen met een grote werkbreedte. Dat heeft als voordeel dat het een kleine en lichtgewicht machine kan worden. Dit resulteert in minder bodemdruk en dus een gezondere bodem. De gegevens die worden verkregen van het apparaat zouden opgeslagen kunnen worden en kunnen dienen als input voor eventuele latere teeltmaatregelen. Omdat het project nog volop in ontwikkeling is zijn details omtrent de werking van de machine nog niet bekend. Ook de verschillende applicaties die kunnen worden geïmplementeerd in het robotplatform zijn nog volop in ontwikkeling. Onkruidbestrijding en meten van bodemgegevens zijn op dit moment de belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van de BoniRob. (Rahe, 2014) (Amazone B. H., 2013)


Figuur 2: Bonirob in de praktijk

Bibliografie

Amazone. (2014, 5 31). BoniRob – Forschung zur Feldrobotik. Opgeroepen op 6 3, 2014, van www.amazone.de: http://www.amazone.de/1857.asp

Amazone. (2014, 5 31). BoniRob robots. Opgeroepen op 6 3, 2014, van Go amazone: http://go.amazone.de/?lang=1&news=26

Amazone, B. H. (Regisseur). (2013). Video Feldroboter Bonirob 2013.

Rahe, F. (2014, 5 31). BoniRob. Opgeroepen op 6 3, 2014, van info.amazone.de: http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=29415