Het afgelopen decennia is veel tijd gestoken in de ontwikkeling van autonome voertuigen. Dit zijn voertuigen die zich volledig zelfstandig over het veld verplaatsen. Dit heeft als grote voordeel dat arbeid wordt bespaart. Daarnaast is het met autonome voertuigen eenvoudig om te werken met meerdere kleine voertuigen, waardoor de schade aan de bodem en gewassen veelal wordt verminderd. Een belangrijk aspect bij autonome voertuigen is de de veiligheid, aangezien de voertuigen in geen geval een gevaar mogen vormen voor de omgeving.

Naast volledig autonomen voertuigen zijn er ook zogenaamde master-slave systemen. In dat geval zijn meerdere voertuigen, bijvoorbeeld trekkers of combines, werkzaam op het zelfde perceel. Daarbij wordt slechts een voertuig bemand door een bestuurder, terwijl het andere voertuig autonoom het bemande voertuig volgt in de volgende werkgang.

In dit hoofdstuk worden de volgende (gedeeltelijk) autonome voertuigen voor de landbouw besproken: