Create Content

In Nederland worden enkele methoden toegepast voor het bepalen van bodemeigenschappen, waarbij bodemeigenschappen worden gekoppeld aan coördinaten met behulp van GNSS.

De twee methodes waarbij de bodem niet verstoord wordt zijn:

  1. Bodemprofielbepaling met gebruik van elektromagnetische geleidbaarheid;
  2. Bodemkenmerkenbepaling door meting van de natuurlijke gammastraling.

De werking van deze twee sensingsystemen worden in dit hoofdstuk beschreven. In de wereld van precisielandbouw wordt ook nog gebruikt gemaakt van bodembemonstering. Een andere methode van bodemsensing is het meten van de bodemweerstand tijdens het ploegen of cultivateren. In dat geval wordt de trekweerstand als indicator genomen.