Create Content

Doel

“ISOBUS werd begin 21e eeuw geïntroduceerd met als doel meer gemak, efficiëntie en kostenbesparing. De uniforme ISOBUS taal heeft ervoor gezorgd dat verschillende trekkers en werktuigen met elkaar kunnen communiceren. Zo kunnen machines probleemloos met elkaar communiceren en informatie delen.”(Kverneland Group and AEF, z.d.)
Omhoog

Mogelijkheden

‘Het standaardiseren van de communicatie tussen verschillende systemen levert diverse voordelen op. Zo heb je niet meer bij elke machine een aparte terminal nodig, maar kun je met een terminal volstaan voor meerdere machines. Dat betekent dat je de machines via ‘plug & play’ meteen kunt aansluiten op een ISOBUS uitgeruste trekker. De terminal brengt vervolgens het werktuig met zijn bedien- en instelmogelijkheden automatisch in beeld.

De voordelen zijn standaardisatie van bediening, meer overzicht in de cabine, een eenvoudiger aansluiting tussen trekkers en werktuigen zijn de voordelen. ISOBUS communicatie is nu nog vooral geschikt voor agrariërs die zaaien, spuiten of strooien. Ofwel bij machines die de eigenaar veel managementinformatie opleveren.’(Kverneland Group and AEF, z.d.)

Er zijn al vele mogelijkheden beschikbaar in de praktijk. Enkele daarvan zijn op deze wiki uitgewerkt. Maar complexere mogelijkheden, waarbij het werktuig de trekker aanstuurt, zoals bijvoorbeeld Potatosuite of Rootrunner kunnen ook alleen maar werken door een standaardisatie van communicatie. In figuur 1 zijn de basisonderdelen van een ISOBUS systeem weergegeven. De joystick is optioneel en is een hulpmiddel bij het bedienen van het scherm in plaats van het touchscreen te gebruiken.


Figuur 1:Basisonderdelen ISOBUS. Bron (Kvernelandgroup, zd)

Omhoog

Werking

ISOBUS werkt met een gestandaardiseerde stekker en een protocol met daarin de communicatietaal. Hierin is bijvoorbeeld afgesproken welke codes worden gebruikt, in welke volgorde de code is opgebouwd en welke symbolen er in het virtuele terminal worden gebruikt. Wanneer de software van werktuig en trekker dezelfde taal spreken, kunnen ze communiceren en data uitwisselen. De mogelijkheden van het uitwisselen van data is in figuur 2 schematisch weergegeven. Ook is er een uniforme extensie voor de communicatie met bedrijfsmanagement software.


Figuur 2:Uitwisseling van data. Bron:(Kvernelandgroup, 2012)


In een Virtual Terminal kan men informatie van trekker en werktuigen bekijken. Informatie zoals gegevens als temperatuur, rijsnelheid, maar ook camerabeelden en de aansturing van de machine kan via het virtuele terminal. Wanneer werktuig en trekker niet kunnen communiceren kan het aan verschillende zaken liggen. Het scherm is verouderd en kan de nieuwste toepassingen niet verwerken, de software van de trekker is verouderd, of de software van een werktuig is verouderd. Ook kan het liggen aan verschillende versies waardoor er niet kan worden gecommuniceerd. Om te voorkomen dat deze ongewenste situatie zich voordoet heeft het AEF (Agricultural industry Electronics Foundation) een database gemaakt waar bedrijven informatie kunnen plaatsen over hun producten. Vervolgens wordt er gekeken of en hoe er kan worden gecommuniceerd. Op deze manier weet men exact welke machine, scherm of trekker voldoet aan de eisen van de rest van de bedrijfsmechanisatie. Een gedetailleerdere uitleg is te vinden in de bijlage van het AEF namelijk Database AEF.

Een verdieping op de werking over CANBUS, ISOBUS en de exacte werking is hier te vinden.

Omhoog

Terug naar dataverkeer/verwerking