Doel

Op Mijn Akker kunnen telers op eenvoudige wijze akkers intekenen op een kaart en direct over de meest actuele groei-informatie van het gewas beschikken. Standaard worden er 11 groei parameters geleverd die tot 1 keer per week kunnen worden ververst:

 • Biomassa productie in kg/ha/week;
 • Verdamping;
 • Actuele verdamping in mm/week;
 • Referentie verdamping in mm/week;
 • Verdampingstekort in mm/week;
 • CO2 inname in kg/ha;
 • Aanwezig stikstof in kg/ha;
 • Stikstof in bovenste bladlaag in kg/ha;
 • Bladerindex (LAI) in m2 blad/ m2 bodem;
 • Vegetatie index (NDVI);
 • Neerslagoverschot in mm per 2 weken;
 • Opbrengstparameter is beschikbaar voor 4 gewassen(aardappelen, mais, granen, suikerbieten) en wordt geleverd vanaf half juli t/m de oogst.

Op deze manier kunnen boeren hun gewas in de gaten houden en meteen zien of de planten wat te kort komen in de vorm van mineralen of vocht. Ook kan het systeem bij een aantal gewassen helpen bij het maken van een opbrengstprognose. De opbrengstprognose voor vier gewassen is hieronder verder toegelicht.

 1. Aardappelen
  De opbrengst in tonnen (1.000 kg) per hectare.
  Onderwatergewicht, de kwaliteitsmaat voor het droge stof gehalte.
 2. Granen
  De opbrengst in tonnen (1.000 kg) per hectare.
 3. Suikerbieten
  De opbrengst in tonnen (1.000 kg) per hectare.
  De opbrengst suiker in tonnen (1.000 kg) per hectare
 4. Snijmais
  De droge stof opbrengst in tonnen (1.000 kg) per hectare.
  Omhoog

Mogelijkheden

Satellieten scannen routinematig stralingsgegevens van het aardoppervlak en zenden deze informatie terug naar basisstations. De relevante frequentiebandbreedtes worden door eLEAF geïnterpreteerd en berekend door middel van complexe algoritmen in PI-Mapping modellen, en van de belangrijkste modellen is het SEBAL model.

PI-Mapping (Pixel Intellegence) maakt gebruik van satelliet metingen op meerdere platforms, weerstations en GIS data bronnen. PI-Mapping is in staat om een grote diversiteit aan satelliet bronnen met verschillende swath, pixel size, golflengte en opname frequenties te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat mijnakker niet afhankelijk is van een type satellietbeelden maar meerdere bronnen kan aanspreken om toch informatie over een perceel te kunnen geven. De multi-spectrale satelliet data bestaat uit zichtbaar, nabij infrarood, midden infrarood, thermische infrarood en microwaves.

Het SEBAL model is ontwikkeld aan de Universiteit van Wageningen in Nederland, door Prof. Dr. Bastiaanssen. SEBAL staat voor Surface Energy Balance Algorithm for Land en is gebaseerd op de werkelijke opname van CO² en de verdamping H²O van de planten. Het SEBAL model is accuraat per pixel, met resoluties tot 10x10 meter. Het model houd rekening met verschillende soorten gewassen en rekend met deze informatie en die afkomstig van satellieten om zo nauwkeurige informatie te geven over een bepaald gewas op een perceel.

In totaal zijn er 50 verschillende parameters die in kaart kunnen worden gebracht door middel van PI-Mapping. Deze parameters kunnen een uitbreiding zijn op de standaard parameters om extra informatie te leveren.
Omhoog

Beschikbaarheid

De dienst Mijnakker is een digitaal product. Het is mogelijk om via het internet percelen in te geven waarna er iedere week een update komt met de gevraagde parameters. Eleaf het bedrijf verantwoordelijk voor MijnAkker is te bereiken met de onderstaande gegevens.

De Lismortel 31 (Twinning Center)
5612AJ Eindhoven
The Netherlands
T. +31 (0)40 8514250
E. info@eleaf.com

Omhoog

Terug naar Remote sensing