Create Content

In de voorgaande onderdelen is aandacht geschonken aan bedrijfsmanagement systemen en beslissings ondersteunende systemen. In dit onderdeel zullen een aantal van deze systemen die op de markt verkrijgbaar zijn worden besproken. Vaak zie je dan dat het bedrijfsmanagement systeem en beslissings ondersteunend systeem is geïntegreerd in een pakket voor de agrariër, zoals Akkerweb.