Create Content

Opbrengstmetingen

Een belangrijk element voor precisielandbouw is opbrengstmeting. Dit is vaak de eerste stap in de cirkel van precisielandbouw en wordt gebruikt als input voor taakkaarten. Opbrengstmetingen kunnen tevens als controle worden gebruikt om te kijken of de eerdere stappen van metingen en variabele toepassingen effect hebben gehad op de opbrengst. Er zijn verschillende manieren om de opbrengsten te bepalen. Het gaat hierbij dan om de plaatspecifieke opbrengst en niet de opbrengst per perceel. Een van die mogelijkheden voor opbrengstbepaling is met de dienst MijnAkker van eLEAF. Hier wordt de opbrengst bepaald op basis van satellietdata en verschillende groeimodellen. Andere methodes worden hieronder toegelicht.

Granen en voedergewassen

Opbrengstmetingen voor graan en voedergewassen bestaan al geruime tijd. Door hakselaars of maaidorsers uit te rusten met een sensor die de opbrengst kan bepalen, samen met een GNSS module die de waardes van de sensor kan koppelen met coördinaten kan men de plaatspecifieke opbrengst meten.

Knol en wortelgewassen

Van opbrengstmetingen in knol en wortelgewassen zijn slechts een enkele aanbieders. Dit komt mede omdat het bepalen van de opbrengst van deze gewassen aanzienlijk moeilijker is. Het is voornamelijk moeilijker om de opbrengst te meten omdat er vele variabelen zijn die invloed hebben op de opbrengstmeting. Het te oogsten product bevat veel tarra en het gewicht is sterk afhankelijk van de vochtigheid van de grond. Maar men kan wel een goed inzicht geven in de variatie binnen een perceel en tussen een percelen. Er zijn twee verschillende systemen verder toegelicht. De Yield-Master-PRO van 'Van den Borne LandbouwGPS' met een rooimat weging en het systeem van Grimme met bunkerwegingen.

Terug naar sensing