Met trekkerbesturing of een rechtrijsysteem is het mogelijk de trekker of een zelfrijdend werktuig parallel te laten rijden aan een werklijn. De nauwkeurigheid is onder andere afhankelijk van het gebruikte correctiesignaal en het gebruikte rechtrijsysteem. De aansturing van de trekker/zelfrijdendwerktuig kan op verschillende manieren. Zo kan er gekozen worden voor:

 1. Stuurhulp, Lichtbalk (Figuur 1);
 2. Universeel automatisch besturingsysteem, elektrisch stuurhulp zoals een stuurwieltje of een Electro motor (figuur 2);
 3. Geïntegreerd automatische stuursystemen, hydraulisch (figuur 3.). 

   

   


  Figuur 1: Rechtrijsysteem, Lightbar. Bron: (agrometius.nl)  Figuur 2: Stuurhulp, elektronisch stuurwiel. Bron: (Agrometius.nl)  Figuur 3: Volledig automatisch stuursysteem. Bron: (Agrometius.nl).

Met trekkerbesturing is het mogelijk om:

 • Overlap te verminderen;
 • Arbeidsverlichting en meer werkbare uren te realiseren;
 • Brandstof te besparen;
 • Gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en zaaizaad te besparen;
 • Een betere zicht op overige werkzaamheden;
 • Minder slijtage.

Zoals hierboven al is aangegeven is de nauwkeurigheid van deze systemen verschillend en is onder andere afhankelijk van welk correctiesignaal er gebruikt wordt. Een Lichtbalk wordt vaak gebruikt in combinatie met een gratis correctiesignaal (Egnos of DGPS 30 tot 100 cm nauwkeurig). Daarnaast bestuurt de bestuurder de trekker nog steeds zelf waardoor de nauwkeurigheid afneemt. Een Elektrisch stuurhulp wordt vaak in combinatie gebruikt met DGPS (betaalt correctiesignaal 7-30 cm nauwkeurig, afhankelijk van het signaal). Het meest nauwkeurige systeem is het Geïntegreerde automatische stuursysteem. Dit systeem wordt meestal gebruikt in combinatie met RTK-GPS (nauwkeurigheid van 0 tot 2 cm). Indien RTK-GPS wordt gecombineerd met een niet geïntegreerde automatische stuurhulp, dan zal niet optimaal worden geprofiteerd van de nauwkeurigheid van het signaal doordat deze stuurhulpen te traag reageren. 

De drie verschillende stuurhulpen hebben een aantal vergelijkbare onderdelen. In figuur 3 is een trekker weergegeven met de onderdelen die nodig zijn bij hydraulisch automatisch sturen. De display, ontvanger en de gyroscoop zijn belangrijke onderdelen van een stuurhulp en komen bij de stuurhulpen voor. Deze onderdelen zijn min of meer het zelfde, dit is wel afhankelijk van de kwaliteit en nauwkeurigheid van het systeem, kwaliteit van het correctiesignaal en de mogelijkheden/opties die aan het systeem verbonden zijn. 
Omhoog