In het begin stuurde men alleen de trekker aan met behulp van stuursystemen. Echter is dit niet altijd even nauwkeurig omdat het werktuig achter de trekker kan gaan zoeken naar een bepaalde stand, die ongewenst is of omdat er drift op treedt. Voor een extra nauwkeurigheid kan het werktuig ook aangestuurd worden. In de meeste gevallen wordt er een extra GNSS ontvanger op het werktuig geplaatst. Het werktuig wordt direct aangestuurd. Hiermee wordt het werktuig perfect op de juiste positie gehouden. Wat herhaal bewerkingen nog beter uitvoerbaar maken.

Doel

Het zeer nauwkeurig kunnen werken in het veld tot 2 cm nauwkeurig. Waarbij de machine onafhankelijk wordt aangestuurd van het voertuig. ‘Specifiekere doelen die behaald kunnen worden met werktuigbesturing zijn:

  • Uitvoeren van werkzaamheden met de hoogste nauwkeurigheid;
  • In heuvelachtige gebieden voorkomen van drift van de machine;
  • Optimaliseren van niveauverschillen bij de toepassingen van kilvertechnieken;
  • Vlakwerk, zoals bij ploegbesturing;
  • Nauwkeurig uitgeren, kaarsrecht bewerken en vlak ploegwerk.

Mogelijkheden

Mogelijkheden voor de besturing bij werktuigen zelf zijn:Figuur 1: Werktuigsturing. Bron: (Agrometius.nl)

 

Met deze technieken kan men heel nauwkeurig werken kan is het mogelijk bijna al de werktuigen in het veld aan te sturen. Werktuigen die bestuurd kunnen worden zijn onder andere:

  • Zaaimachines;
  • Grondbewerkingswerktuigen;
  • Schoffelmachines en overige gewasverzorgingswerktuigen;
  • Egalisatie werktuigen.


Omhoog

Werking

Automatische werktuigbesturing kan in combinatie met automatische trekkersturing, zodat er een uiterste nauwkeurigheid verkregen kan worden. Automatische werktuigbesturing is in het algemeen altijd met RTK-GPS, zodat herhaal bewerkingen ook precies uitgevoerd kunnen worden. Plant-, zaai- en pootwerkzaamheden worden nauwkeurig uitgevoerd en vervolgwerkzaamheden zoals schoffelen, ruggen frezen, aanaarden of rijenspuiten sluiten daar goed op aan. Vooral in de biologische teelt kunnen de arbeidskosten per hectare daardoor enorm gereduceerd worden, omdat er bij mechanische onkruidbestrijding dichter bij het gewas geschoffeld kan worden. Vaak wordt een werktuigbestuursysteem hydraulisch aangestuurd. Dit kan bij getrokken als bij gedragen werktuigen. Het werktuig heeft een eigen GNSS-ontvanger en een eigen gyroscoop of hellingshoekmeter. Deze technieken zorgen ervoor dat het werktuig op de gewenste positie blijft. Wat vooral belangrijk is in heuvelachtige gebieden. Werktuigdrift op hellende en heterogene percelen komt dan niet meer voor. Bij een aantal merken werkt de werktuigbesturing ook achterwaarts wat gemakkelijk is op de kopakkers. Voor elke situatie en werktuig is er een juiste besturing beschikbaar. (Agrometius.nl) (SBG.nl)


Figuur 5: Trekker en werktuigbesturing. Bron: (Grimme).

De vijf belangrijkste stuur systemen zoals eerder genoemd zijn:

 

 

 


Omhoog

Terug naar Controlled Traffic Farming