Create Content

Rapporten en verslagen

Achten, v. (2012) Besturing VLOS op basis van windmeter, Variable LuchtOnderSteuning voor KWH spuitmachines. PPL rapport 092, PROBOTIQ

Agrometius (2012) Folder.

Bussink, D. Ros, G. (2012) Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor het bijbemesten van gewassen. PPL Programmamanagement en BLGG AgroXpertus.

Kempenaar, C. ET AL (2010) Onwikkelend van het prototype van SensiSpray in de gewassen aardappelen en tulpen. NOTA 667. Plant research international Wageningen

Kempenaar, C. (2008) Sensispray. Folder van Wageningen universiteit.

Kikkert, ir. A. (2009). Sensingsystemen voor bodem en gewas ten behoeve van precisielandbouw. HLB-rapport 655

Kooistra, L. (2011) Verificatie remote versusnear sensing voor toepassingen in precisie landbouw. Eindrapport PPL project 023

Nieuwenhuizen, A. (z.d) ‘Detection of volunteer potato plants’ Folder van Wageningen universiteit.

Nijland, D., (2012) Agrometius. Interview met D. Nijland.

Ortiz, B., Shaw, J., Fulton, J., (2011) Basics of cropsensing. Alabama a&m and Auburn universities.

Sonsbeek, v. B. (2010). Reader Teelt en Management OPEN. Den Bosch: Hogeschool HAS Den Bosch. Pp 13-15 onderdeel Precisielandbouw.

Verhage, T., (2011) Inventarisatie integratie-aspecten sensordata – BMSdata. Ordina Nederland BV. PPL project

Straver, J.P. & Packbier, P.J. (2012) GNSS systemen en correctiesignalen, 's Hertogenbosch: Literatuurstudie afstudeeropdracht

Straver, J.P. & Packbier, P.J. (2012). Mineralenconcentraat, 's Hertogenbosch: Literatuurstudie afstudeeropdracht

Zevenbergen, G. ‘SensiSpray vermindert middelengebruik’, in: LandbouwMechanisatie, juni 2010.


Omhoog

Digitale bronnen

Agrobasis (2012) Fendt Guide Connect. http://agrobasis.com/2012/01/fendt-guide-connect/. Geraadpleegd op 11 juni 2012

Agrometius (2012) Sectiecontrol. http://www.agrometius.nl/categorieen/sectiecontrol/. Geraadpleegd op 9 mei 2012

Bernaerts, S., (2009). ‘Vaste rijpaden bieden veel voordelen’ van Biokennis Akkerbouw & vollegrondsgroente, oktober 2009 nummer 26.

Borne, v. J. (2012) http://www.vandenborneaardappelen.com/441/hoe-werkt-gewassensing. Geraadplaagd op 16 april 2012.

Bouma, J. (z.d.) KNPV Najaarsvergadering 16 december 2009 http://www.knpv.org/db/upload/documents/Precisielandbouw/Nugteren.pdf Geraadpleegd 18 juni 2012

Burkey, Y (z.d.). Nitrogen improperly sprayed in left corner, 48 images covering 640 acres at 2100. http://www.cropcam.com/images/samples/jayme-burkey.jpg. Geraadpleegd 02 mei 2012

Consilion Technologies, (2012) Volautomatische sectie aansturing voor een getrokken of zelfrijdende veldspuit. Bespaar tijd en middel en behaal een beter spuitresultaat. http://www.consiliontech.com/index.php?page=spuit-sectiebesturing-nl. Geraadpleegd op 9 mei 2012

Consilion Technologies, (2012). Het perfect corrigeren van het werktuig middels RTK- GPS waardoor planten en bewerken nog exacter gebeurt. http://www.consiliontech.com/index.php?page=side-shift-besturing-nl. Geraadpleegd op 8 juni 2012.

Cristianen, K. (2003) industrieel ingenieur landbouw. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0DGgqa9sl5sJ:doks.khk.be/eindwerk/do/files/FiSe413ebf17fb066ff200fb067001ab0025/2003253.pdf?record...+opbrengstkartering+cristianen&hl=nl&gl=nl Geraadpleegd 30 mei 2012

Coomer Industries (2009) E-GPF Irrigator. http://www.comerindustries.com/comer/repository/sito0001/document/Sistema%20meccatronico%20E-GPF-2.pdf Geraadpleeg 04 juni 2012

CropCam (2012). CropCam. http://www.cropcam.com/products.htm. Geraadpleegd 02 mei 2012.

De Bruin, S. (2011) Map Based CFT met GAOS. http://www.pplnl.nl/Portals/0/Documenten/Resultaten/008%201400005352_Eindrapport_CTF_met_GAOS.pdf. Geraadpleegd op 17 april 2012

Van Dijk, M. (2012) Weerstandmetingsensor. http://www.mijnovandijk.nl/?categorie=nieuws&sub=nieuws&item=57. Geraardpleegd op 3 mei 2012

Draai, v.d. H. & Bussink, D.W. (2011) Zodebemester PPL II:nazomer toediening van spuiloog en dunne rundermest in één werkgang. http://www.pplnl.nl/Portals/0/Documenten/Resultaten/085%20Rapport%201456.11%20-%20def.pdf. Geraadpleegd 29 mei 2012

Deru, J. & Prins, U. (2012) Maïsteelt in stroken. http://www.maisteeltinstroken.nl/welkom. Geraadpleegd op 22 juni 2012.

Environmental studies, (2012) EGNOS and WAAS = modern DGPS Satellite Systems. http://www.environmental-studies.de/Precision_Farming/EGNOS_WAAS__E/3E.html. Geraadpleegd op 29 mei 2012

Garmin, (2012) What is GPS? http://www8.garmin.com/aboutGPS/. Geraadpleegd op 24 april 2012 European Space Agency, (2011) How does Egnos work? http://www.esa.int/esaNA/GGGQI950NDC_egnos_0.html. Geraadpleegd op 29 mei 2012

Holshof, G., Geel v. W. & Slabbekoorn, H. (2011) Dosering van drijfmest en vloeibare kunstmest in één werkgang met de zodebemester-PPL. http://www.pplnl.nl/Portals/0/Documenten/Resultaten/055%20Rapportage%20Zodebemester%20PPL%20grasland%20vsl%20def.pdf. Geraadpleegd 29 mei 2012

John Deere, (2012) John Deere Introduces New Machine Sync Technology to Optimize Harvesting in the Field. http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/corporate/our_company/news_and_media/press_releases/2011/agriculture/2011aug25_machinesync.page. Geraadpleegd op 10 juni 2012

Jurupro (z.d.). CropCam. http://www.jurupro.com/crop.php. Geraadpleegd 02 mei 2012.

Kempenaar, C. (2012a) Loofdoding plaatsspecifiek met YARA-N Sensor en MLHD PHK. http://www.precisielandbouw.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=43:loofdodingplaatsspecifiekmetyaran-sensorenmlhdphk&catid=6:producten&Itemid=28. Geraadpleegd op 21 mei 2012

Kempenaar, C. (2012b) SensiSpray, plaatsspecifieke dosering van middelen. http://www.precisielandbouw.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=33:sensispray-plaatsspecifieke-dosering-van-middelen&catid=6:producten&Itemid=28. Geraadpleegd op 21 mei 2012

Kooistra L., Bartholomeus, H., Lerink, P. & Valkengoed, E.(2011) Plaatsspecifiek Perceelmanagement van de Kaart. http://www.pplnl.nl/Portals/0/Documenten/Resultaten/060%20Eindrapport%20PSPM%20op%20de%20kaart%20PPLvfinal.pdf Geraadpleegd 29 mei 2012

Laar van T. (2010) Bachelor afsluiting agrotechnologie ‘Bemsting op maat’, Agrarische bedrijfstechnologie. http://edepot.wur.nl/156252 Geraadpleegd 29 mei 2012

Lans, A., Schepers, H., Wenneker, M., Zande, J. (2010) Drift en depositie bij (precisie)toedieningstechnieken in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt. Geraadpleegd op 21mei 2012

Malda, J.T., Steekelenburg, van A. & Kuilenburg van A.(2011) Optimalisatie voorjaarsaanwending van mest, Altic. http://www.pplnl.nl/Portals/0/Documenten/Resultaten/016%2010-974%20PPL%20Optimaliatie%20voorjaarsaanwending%20mest.pdf Geraadpleegd 29 mei 2012

PPL. (2012) Ziekzoekrobot, Bollentelers NH. http://www.pplnl.nl/Initiatieven/2eTranche/BollentelersNH.aspx. Geraadpleegd op 22 juni 2012

Precisielandbouw.eu (z.d.) Canopy Density Spraying. Sprayinghttp://www.precisielandbouw.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=54:canopy-density-spraying-cds&catid=6:producten&Itemid=28. Geraadpleegd op 21mei 2012

Precisielandbouw.eu (2009) Ridderzuring. http://www.precisielandbouw.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=47:ridderzuring&catid=6:producten&Itemid=28. Geraadpleegd op 21mei 2012

Precision Irrigation (2009) Zimmatic VRI http://www.precisionirrigation.co.nz/en/pages/full_variable_rate/#page=page-1 Geraadpleegd 04 juni 2012

SBG, (2012)Producten. http://www.sbg.nl/nl/producten/twin-disc.html. Geraadpleegd op 5 juni 2012

Schans, D., Blok, P., Blok, D., Os, G., (2011) WURKS lesmodules precisielandbouw voor MBO en HBO. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. PPO nr. 447

Schans, v.d. D., Jukema, J.N., Klooster, v.d. A., Molenaar, K., Krebbers, H., Korver, R., Roessel, G-J., Meertens, L. &Truiman, J. (2008) Toepassing GPS en GIS in de akkerbouw. http://www.kennisakker.nl/files/Kennisdocument/Rapport_32500620_Gps_Gis.pdf. Geraadpleegd 29 mei 2012

Sonsbeek, v. B. (2010). Reader Teelt en Management OPEN. Den Bosch: Hogeschool HAS Den Bosch. Onderdeel Precisielandbouw.

Van den Borne Aardappelen, (2011) Beeldvormende spectroscopie als techniek voor de precisie landbouw. http://www.vandenborneaardappelen.com/443/vliegtuig-sensing. Geraadpleegd 29 mei 2012

Van den Borne Aardappelen, (z.d.) Opbrengstmeting in aardappelen. http://www.vandenborneaardappelen.com/423/opbrengstmeting-in-aardappelen. Geraadpleegd 31 mei 2012

Van den Borne LandbouwGPS, (z.d.) RTK met basisstation. http://www.landbouwgps.nl/33/rtk-met-basisstation. Geraadpleegd op 29 mei 2012

Van den Borne LandbouwGPS, (z.d.) Yield Master pro. http://www.vandenborneaardappelen.com/423/opbrengstmeting-in-aardappelen. Geraadpleegd 31 mei 2012

Vandepoel T. (2004) industrieel ingenieur landbouw. http://doks.khk.be/eindwerk/do/files/FiSe413ebf17fb06726200fb06ba3b7a1105/eindwerk2004246.doc?recordId=SKHK413ebf17fb06726200fb06ba3b791104 Geraadpleegd 30 mei 2012

Wikipedia (2012) Gyroscoop. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gyroscoop. Geraadpleegd op 5 juni 2012 Geluk, M., Nieuwesteeg, M., Straver, J., Packbier, P., Pertijs, J., Zijlmans, T., (2010) Techniek en economie. Jonkheer, E., (2012) Master-slave: tussenstap naar echt robottrekker. http://edepot.wur.nl/190449. Geraadpleegd op 11 juni 2012.

Zijlmans, B.A. (2012) Rijenbemester. http://www.rijenbemester.nl/. Geraadpleegd 29 mei 2012

Boerenbusiness. (2013, 7 5). Meten op stikstofindex. Opgeroepen op 4 8, 2014, van boerenbusiness: http://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10829674/Meten-op-stikstofindex

Bolsma, A.-J. (2012, 9). Fritzmeier Isaria selectief met een sensor. Opgeroepen op 4 19, 2014, van umwelt: http://www.umwelt.fritzmeier.de/media/archive1/presse/Fritzmeier_Trekker_0912.pdf

Borne, J. v. (2014). Fritzmeijer Isaria sensor. Opgeroepen op 4 8, 2014, van van den borne aardappelen: http://www.vandenborneaardappelen.com/440/gewassensoren

FWI. (2012, 5 27). Yield-boosting precision from Fritzmeier. Opgeroepen op 4 9, 2014, van FWI: http://www.fwi.co.uk/articles/27/05/2012/133126/yield-boosting-precision-from-fritzmeier.htm

Mark, O. (2012, 5 27). Yield-boosting precision from Fritzmeier. Opgeroepen op 4 9, 2014, van FWI: http://www.fwi.co.uk/articles/27/05/2012/133126/yield-boosting-precision-from-fritzmeier.htm

Ros, G., & Bussink, D. (2012). Ontwikkeling beslissingsondersteunende systemen voor het bijmesten van gewassen. Opgeroepen op 4 19, 2014, van Precisielandbouw: http://precisielandbouw.eu/pplnl/Portals/0/Documenten/Resultaten/075%20rapport%2013%20deel%20opdracht%201454.N.11%20-%20def.pdf

Schans, D. v., Kamp, J., Menting, T., & Janssens, P. (2011). Ontwikkeling van precisielandbouw op bedrijfniveau. Opgeroepen op 4 8, 2014, van WUR: http://edepot.wur.nl/183300


Omhoog