Beregenen in de landbouw is belangrijk om droge periodes te kunnen overbruggen. Met de steeds groter wordende weersextremen wordt het beregenen steeds belangrijker om een egale gewasgroei te realiseren. Het beregenen gebeurt zowel met oppervlaktewater als met grondwater. Tijdens langere droge perioden zorgt het onttrekken van grond- of oppervlaktewater nogal eens voor een tekort aan water. Dit tekort kan schadelijk zijn voor de natuur of drinkwatervoorzieningen. Vandaar dat er soms een beregeningsverbod wordt ingesteld als de droogte voor langere tijd aanhoudt.

Met High Tech beregenen wordt het mogelijk om efficiënter om te gaan met water. Er kan op het juiste moment beregend worden doordat er gemeten wordt wanneer er een vochttekort ontstaat. Hierdoor wordt er zuiniger omgesprongen met water, brandstof en arbeid. Ook komt het precies beregenen een egale gewasgroei ten goede. Het gewas ondervind namelijk minder stress door droogte.

In de beginjaren 2000 begon ZLTO met het project beregenen op maat om veehouders in de droogtegevoelige gebieden te adviseren. Er is een heel adviesprogramma ontwikkeld waarin rekening gehouden wordt met verschillende parameters. In 2009 is er een nieuwe impuls gegeven aan dit oude project met als titel ‘High Tech Beregenen Op Maat’ (HTBOM). Bij dit nieuwe systeem wordt gebruik gemaakt van remote sensing technieken om de vochtbehoefte van het gewas te meten.