Create Content

Om studenten een goed beeld te laten krijgen van precisielandbouw zijn er verschillende lesmodulen ontwikkeld. Deze heten WURKS en PPL. De gegevens die in de lesmodulen staan zijn bedoeld voor het maken van colleges op MBO en HBO niveau