Create Content

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan snel. Er worden steeds meer nieuwe technieken en meetinstrumenten ontwikkeld om agrarisch ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Het is belangrijk om de nieuwe ontwikkelingen omtrent precisielandbouw te integreren in het onderwijs en bedrijfsleven. Voornamelijk bij agrarische MBO en HBO instellingen blijkt er behoefte te zijn naar kennis en inzicht op het gebied van precisielandbouw. Er is veel informatie beschikbaar, echter ontbreekt het aan gestructureerde webpagina’s en vakbladen die specifiek gericht zijn op het onderwijs. Hierdoor ontbreekt het overzicht voor docenten, waardoor informatie over precisielandbouw minder wordt gebruikt in het onderwijs. De wiki precisielandbouw biedt hiervoor een oplossing. 

Rond het jaar 2009 is een website ontwikkeld met daarop allerlei informatie omtrent precisielandbouw. In 2012 is door twee studenten van HAS Hogeschool deze website geüpdatet. B. van Sonsbeek heeft tussendoor een grote bijdrage geleverd aan de website. Wegens de snelle ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw bleek de webpagina niet actueel meer te zijn. Vandaar dat het lectoraat precisielandbouw van CAH Vilentum en precisielandbouwspecialisten van HAS Hogeschool de handen ineen geslagen hebben.

Het lectoraat precisielandbouw van CAH Vilentum te Dronten heeft in combinatie met HAS Hogeschool te ‘s- Hertogenbosch een afstudeeropdracht gewijd aan het actualiseren van de Wiki precisielandbouw. De vier studenten Joris van den Heuvel, Pascal Rijk, Lennart Testers en Anton Bartelen hebben samen met docenten en tal van bedrijven de website geactualiseerd. Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in een periode van 20 weken. Gedurende deze opdracht zijn diverse bedrijven, onderzoeksinstellingen en adviesorganisaties bezocht om voldoende betrouwbare en actuele informatie te verkrijgen. 

De bedrijfsopdracht heeft als hoofddoel het actualiseren van de Wiki precisielandbouw gehad. Er is daarnaast gewerkt aan een aantrekkelijke en overzichtelijke startpagina waarmee op een snelle manier informatie opgezocht kan worden. 

Om tot een goed eindproduct te komen zijn een aantal verschillende activiteiten uitgevoerd. Zo is er een enquête gehouden onder een aantal MBO en HBO docenten die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van precisielandbouw. Met behulp van deze informatie is de webpagina aantrekkelijker gemaakt en anders ingedeeld zodat studenten er makkelijker hun informatie vandaan kunnen halen. Daarnaast zijn tal van bedrijven, onderzoeksinstellingen en adviserende instanties bezocht om de meest recente informatie te verkrijgen. Deze informatie is uitgewerkt en op de Wiki precisielandbouw geplaatst. 

Ook is er samen met enkele studenten Dier en Veehouderij van HAS Hogeschool gewerkt aan het combineren van precisielandbouwtechnieken voor melkveehouderij en akkerbouw. Dit is op de Wiki precisielandbouw terug te vinden. 

Als eindproduct van de afstudeeropdracht is er een adviesrapport geschreven met daarin de bevindingen van de studenten. Dit adviesrapport is bedoeld voor de opdrachtgevers van CAH Vilentum en HAS Hogeschool. De informatie op de Wiki precisielandbouw is door nieuwe ontwikkelingen constant aan verandering onderhevig. Bedrijven en studenten worden van harte uitgenodigd om nieuwe technieken of ontwikkelingen aan te dragen voor de Website. De contactpersoon van de Wiki is verantwoordelijk voor de inhoud van de Wiki. 

Anton Bartelen, Joris van den Heuvel, Pascal Rijk en Lennart Testers

’s-Hertogenbosch, juni 2014