In de lesmodulen is onderscheidt gemaakt tussen MBO en HBO. MBO heeft per aspect een lespakket. De lesmodulen van het HBO bestaat uit twee casussen. 

MBO Lespakketten

HBO Lespakketten